Handboek Inrichting Openbare Ruimte PLANTERRA en Gemeente Nijmegen

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) bevat alle richtlijnen waaraan nieuwe en bestaande bouwprojecten binnen een gemeente zich moeten houden. Het online HIOR-platform biedt gemeenten een gemakkelijk te gebruiken webapplicatie, die eenvoudig actueel te houden is. Het stelt projectontwikkelaars en andere geïnteresseerden in staat om in 3 stappen de juiste set richtlijnen te selecteren, die van toepassing zijn op hun project in de openbare ruimte. Zij doorlopen zo de verschillende fases van een project, om er zeker van te zijn dat aan alle richtlijnen wordt voldaan.

Kaart functionaliteit

Door de kaders van een project op de kaart te tekenen, ziet de projectontwikkelaar welke richtlijnen er in dat gebied van toepassing zijn.

Herbruikbare kern

Het platform biedt de mogelijkheid om meerdere versies tegelijkertijd te draaien en zo meerdere gemeenten te bedienen.

Testen

Om de functionaliteit en toekomstige ontwikkelingen te garanderen, is HIOR voorzien van een uitgebreide testsuite.

Aanleiding

Binnen gemeenten worden er op verschillende niveaus richtlijnen en regels bijgehouden waar projecten in de openbare ruimte aan moeten voldoen. Onze partner PLANTERRA helpt en begeleidt al enkele jaren gemeenten om dit te bundelen en eenduidig op te stellen.

Wij zijn benaderd om mee te denken over manieren om enerzijds het beheer van de richtlijnen en anderzijds het doorzoeken van de richtlijnen te versimpelen, door middel van digitalisering. Hier is uiteindelijk het online HIOR-platform uit voortgekomen.

Het proces

In fase 1 is er een prototype gemaakt, dat het beheren en doorzoeken van richtlijnen mogelijk maakte. Dit is geruime tijd door de gemeente Nijmegen gebruikt. Daarna hebben wij die eerste versie omgezet in het huidige online platform. Daaraan is ook projectbeheer toegevoegd.

Tijdens deze ontwikkelperiode is er elke twee weken contact geweest tussen mensen van de gemeente Nijmegen, PLANTERRA en Cell[0] om de stand van zaken te bespreken en het ontwikkelproces waar nodig bij te sturen.

Sindsdien is het platform ook bij andere gemeenten uitgerold. Cell[0] en PLANTERRA hebben nog elke 2 weken overleg over verbetermogelijkheden het platform. Daarnaast organiseren wij een jaarlijkse gebruikersdag. Daar wisselen gebruikers onderling hun ervaringen uit en stellen we het ontwikkelplan op voor het volgende jaar. Op de gebruikersdag zijn zowel vertegenwoordigers van de verschillende gemeenten, als de mensen van PLANTERRA en Cell[0] aanwezig.

Het resultaat

Het platform draait op een Laravel 5 installatie waarbinnen de core functionaliteit wordt ingeladen door middel van composer. Dit stelt ons in staat om alle gemeenten dezelfde functionaliteit aan te bieden, maar ook specifieke aanpassingen te doen op basis van de wensen van één gemeente.

Wij gebruiken een combinatie van Leaflet en VueJS voor het weergeven van front-end en de interactie met de kaarten.

Het HIOR-platform biedt mogelijkheden om richtlijnen binnen verschillende categorieën te beheren. Richtlijnbeheerders krijgen per categorie de juiste rechten.

Projectontwikkelaars kunnen digitaal stukken indienen na het aanmaken van een project. Hierin geven zij aan hoe zij de uitwerking van de richtlijnen van plan zijn. Binnen het platform kunnen de project- en richtlijnbeheerders hierover overleggen, voordat het project formeel ter goedkeuring wordt aangeboden. Als de projectrichtlijnen binnen een fase door de richtlijnbeheerders zijn goedgekeurd, wordt het project gepromoveerd naar de volgende ontwikkelfase. Vervolgens doorloopt het project voor de volgende set richtlijnen hetzelfde traject.

Het platform is nu in gebruik in een 5-tal gemeenten, en er zijn gesprekken gaande met nieuwe gemeenten die gebruik willen gaan maken van het HIOR-platform.

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.