Diensten Cell[0]

Het vinden van de geschikte IT partner om een applicatie te ontwikkelen is een uitdaging. Binnen ons specialisme, het ontwikkelen van vernieuwde applicaties, kom je waarschijnlijk voor de volgende vragen te staan: Kies ik voor een generalist of een specialist? Wil ik investeren in een langdurige samenwerking of eenmalig iets uitbesteden? Wil ik snel een prijsindicatie weten of wil ik eerst de details goed uitwerken? Wil ik ontzorgd worden en het werk uit handen geven ? Of wil ik kunnen blijven meebeslissen over mijn product?

Wij als Cell[0] kunnen jou een team van generalisten bieden. Wij zetten in op de relatie en details om zo een scherp beeld te creëren over wat we gaan ontwikkelen. Door details te bespreken en mogelijkheden uit te leggen, zorgen wij dat je inhoudelijk blijft meebeslissen over je product. Daarmee weet jij zeker dat je krijgt wat je nodig hebt.
Wij werken met Scrum om te zorgen dat we gericht elk sub probleem oplossen en direct beschikbaar stellen voor gebruik. Daarmee faciliteren wij dat gebruikers al vroeg de applicatie kunnen gebruiken, zodat je aannames kan valideren.

Onze diensten: webapplicatie laten maken & web app laten bouwen

Onze diensten lichten wij verder toe in de onderliggende pagina's:

Hoe gaan wij te werk bij de ontwikkeling van webapplicaties?

De voordelen van generalisten

Bij de ontwikkeling van webapplicaties komen er veel aspecten belangrijk voor een succesvolle ontwikkeling en uitrol van de applicatie. Door ons al jaren op te stellen als generalisten weten wij hoe we de relevante technologieën goed met elkaar kunnen integreren.

Hierdoor kunnen wij vernieuwde applicaties ontwikkelen, deze hebben juist een goed geïntegreerde combinatie van moderne technologieën nodig waarvan elk later nog geoptimaliseerd kan worden. Omdat we bewust generalisten zijn hebben we een netwerk van specialisten opgebouwd en zijn onze projecten zo ingericht dat derden snel kunnen deelnemen en waarde kunnen bijdragen.

Een goed onderhouden relatie

Een relatie waarin we veel contact hebben stelt ons in staat om te weten wat belangrijk is voor jou als klant en borgt dat wij initiatief kunnen nemen in de samenwerking. Graag denken we namelijk actief mee over de applicatie en komen we met advies en ideeën over hoe je de applicatie verder kan brengen. Omdat we hier onze eigen tijd insteken is een stabiele klant relatie hierin van belang.

Wederzijds inzicht

Tijdens het ontwikkelen van de applicatie hebben doorgaans kleine beslissingen een grote impact op het uiteindelijke product. Enerzijds op de doorlooptijd en het budget maar ook op mogelijkheden en onmogelijkheden op een later moment. Door regelmatig met elkaar de details en hun uitwerkingen door te spreken is het voor jou inzichtelijk hoeveel inzet deze keuzes gaan kosten en wat je ze opleveren. Ons geeft het bevestiging of jij specifiek de gecommuniceerde keuze wil of dat een alternatieve oplossing even goed of beter is.

Door deze gesprekken met regelmaat te houden kunnen wij jou inzicht geven in wat het effect is van elke keuze. Jij kan hierdoor blijven beslissen over wat je applicatie precies kan en behoud op deze manier grip op het budget. Deze doorlopende gesprekken zijn een centraal deel van onze Scrum aanpak.

Het iteratief werken

Scrum legt ook de nadruk op iteratief werken. Bij deze methode focus je voor de doorlooptijd van twee weken telkens op een subprobleem. De oplossing die je hiervoor maakt, in de vorm van een prototype of een onderdeel van de applicatie, maak je hierna beschikbaar voor eindgebruikers.

Dit stelt je in staat om na deze periode het resultaat te evalueren en voor te leggen aan de gebruikers. Dit geeft een snel inzicht of je op de goede richting zit met je web applicatie. Daarbij is dit ook een methode om te kunnen starten met een klein traject waarin je belangrijke aannames kan valideren voordat er veel kosten gemaakt moeten worden.

Met onze aanpak zijn wij uitermate geschikt in het maken van grote en complexe maatwerk applicaties. Juist voor applicaties die te groot zijn om zinvol de kosten van te ramen bieden wij je zowel grip op het budget als grip op het gewenste resultaat.

Doelgroepen

In de afgelopen jaren werkte wij al vaak samen met:

Meer te weten komen over ons aanbod


Contact met Cell[0]