De Cell[0] Werkwijze

Wij weten wat klanten zoeken.

Duidelijkheid.

Jij wil weten hoeveel iets kost en hoe lang het duurt. Jij wil helder kunnen uitdrukken wat je precies laat bouwen zonder dat het veel tijd kost. Je wil alle relevante informatie zodat jij de juiste keuzes kan maken voor jouw product. Jij wil een IT partner die zijn verantwoordelijkheid neemt en praat in duidelijke taal. En jij wil snel testen of je product aansluit op de markt.

En dat is precies wat onze werkwijze bied. Wij bieden je grip op het project zoals jij dat wil en zorgen dat je betrokken bent op de manier die voor jou werkt. En natuurlijk scheelt onze aanpak ook in de portemonnee.

Onderzoek

Voordat we software gaan ontwikkelen zorgen we dat er drie analyses zijn gemaakt. Een concurrentieanalyse, zodat je weet wat je minimaal moet bieden, voor welke prijs en op welke punten jij en je concurrenten zich onderscheiden. Een gebruikersanalyse zodat je weet waar je klanten zich bevinden, wat ze willen uitgeven aan je product en waar voor hen de belangrijkste winsten zitten. En een SWOT analyse van wat jij klanten kan bieden.

Door deze analyses heb je voor dat je begint een beeld of dat je een product laat ontwikkelen wat succesvol kan zijn. Wij kunnen deze analyses voor of met jou maken of jij kan de analyse resultaten al bij ons aanleveren.  

Specificiatie

Een veel voorkomende worsteling bij applicatie ontwikkeling is dat je als klant wordt gevraagd om elk detail van een applicatie te omschrijven voordat de bouwer iets kan zeggen over de kosten. Wat wij bieden is een specificatie waarbij je niet over alle details hoeft na te denken en wij bieden je doorlopend een beeld van de kosten, die we gaandeweg specifieker maken.  

Wij sturen erop aan dat je aan het einde van de specificatie fase de mogelijkheid hebt om de specificatie in te zetten als de basis van een “request for proposal”. Je kan met onze specificatie, mocht je dat willen, dus altijd een vergelijkend warenonderzoek doen.

Tijdens de specificatiefase zullen we het doorlopend met je hebben over het budget wat je beschikbaar wil stellen. Het budget maken we graag bespreekbaar zodat we ook vroeg in het proces kunnen aangeven of wij überhaupt wel mogelijkheden zien om binnen budget het idee te realiseren.
Wij zetten er altijd op in om een antwoord te geven wat neerkomt op “Als het op deze manier wordt gedaan, dan kan het binnen het budget”, waarbij we je ook kunnen adviseren om naar een andere leverancier te gaan dan ons. Ook zullen we ons er niet van weerhouden om “nee” te verkopen wanneer ons iets echt niet haalbaar lijkt. 

Ons specificatie traject is een viertrapsraket: een kennismakingsgesprek, een raming, volledige specificatie en technologie selectie.   

Kennismakingsgesprek

Tijdens het kennismakingsgesprek worden we over en weer aan elkaar geïntroduceerd. Wij willen natuurlijk alles van jou weten en van de applicatie die je voor ogen hebt. Voorafgaand zien we graag al alle beschikbare informatie over het idee in. Ook staan we stil bij de standaard vragen over de app:

 • Weten we al precies hoe de app gaat functioneren? 

 • Weten we al zeker dat alles in de app technisch mogelijk is?

 • Moet de applicatie zich visueel en interactief onderscheiden van anderen? 

 • Weten we al of de applicatie gaat aanslaan bij de gebruikersgroep? 

 • Wat moet de app minimaal kunnen voordat hij door echte gebruikers gebruikt kan gaan worden? 

 • Wil je duizenden, tienduizenden of honderdduizenden euro’s uitgeven om je idee te realiseren? 

  Aan de hand van ons gesprek bieden wij altijd een eerste schatting aan. Deze bevat: 

 • Een omschrijving van alle gewenste functionaliteiten. 

 • Een prijskaart als eerste indicatie: gaat het duizenden, tienduizenden of honderdduizenden euro’s kosten voordat je de markt op kan? 

Daarnaast doen we een voorstel voor de vervolgstappen. We stellen dan of voor om direct naar de raming of specificatie stap over te gaan, of we stellen voor om een wireframe te maken, wanneer er nog niet precies duidelijk is hoe de applicatie gaat werken, of een haalbaarheidsstudie wanneer we niet zeker weten of alles technisch mogelijk is. 

De haalbaarheidsstudie zullen wij zelf uitvoeren, de wireframes kan je door ons laten uitvoeren of je kan hem zelf uitwerken. 

Raming

Wanneer er een wireframe is gemaakt en/of studie is uitgevoerd, komen we in de tweede stap van onze specificatie. Op basis van de resultaten kunnen we een veel gerichter schatting geven die een preciezer beeld geeft van de totale kosten. Op basis van deze schatting: 

 • Heb je inzicht welke features veel of weinig kosten met zich meebrengen.

 • Kan je prioriteiten gaan stellen aan wat je wil laten ontwikkelen voor we de app lanceren en wat je daarna nog wil toevoegen. 

Ook kan er in deze fase gekozen worden om een design traject te starten op basis van het wireframe. Dit adviseren wij alleen wanneer je jezelf wil onderscheiden aan de hand van je gebruikersinteractie. Anders zorgen we dat het wireframe al zo is ingericht dat het ook het ontwerp al omschrijft. 

Volledige specificatie 

Wanneer er een ontwerp is, of deze niet nodig was, kunnen wij een volledige specificatie gaan leveren. Hiervoor breken we de gemaakte schatting verder op in verschillende tickets voor onze werkomgeving, Gitlab.

In elke ticket wordt opgenomen hoe we plannen de feature te realiseren en hoe lang we verwachten er over te doen. Ook wordt per ticket uitgeschreven wat we nog met elkaar moeten uitwerken of doorspreken voordat het ticket volledig kan worden uitgevoerd. Die gesprekken kunnen we doorlopend voeren tijdens de ontwikkeling van de applicatie, zodat niet alles al van tevoren uitgewerkt hoeft te worden. 

Op basis van deze volledige specificatie heb je voor aanvang van de bouw al zicht op de kosten voor de applicatieontwikkeling en daarmee weet je vooraf waaraan je begint. 

Request for Proposal 

Deze specificatie bieden wij ook aan als basis voor een “request for proposal” waarmee je, eventueel met ons, een uitvraag kan gaan doen bij concurrenten. Om hierbij te garanderen dat we appels met appels vergelijken vullen we de features aan met applicatie overkoepelende eisen die wij zelf ook leveren. Zo leveren wij altijd volledig toegankelijke, veilige en privacyvriendelijke applicaties aan en zullen wij standaarden en procedures benoemen in de proposal waaraan voldaan moet worden. 

Selectie

Als we weten wat we willen gaan we er de passende technologieën bij zoeken. We doen dit in twee onderdelen.

Enerzijds kijken we welke technologieën zich het beste lenen voor wat we proberen te bereiken. Zijn er programmeertalen, databases of services die significant beter zijn in het behalen van bepaalde doelen? Anderzijds kijken we of er pakketten, bibliotheken of plugins zijn die wij kunnen integreren of waar we aan kunnen koppelen om ons werk uit handen te nemen. 

Hierbij beperken wij ons geenszins in de tools waar wij in excelleren: Laravel en Vue.js. We kijken in het bredere IT landschap en zullen je zeker adviseren een andere leverancier te kiezen als we zien dat je gewenste applicatie veel sneller en goedkoper te ontwikkelen is in een andere tech stack. 

Productie

Onze productie loopt kort cyclisch. We hebben een tweewekelijks overleg waarin we presenteren welke delen van de applicatie we hebben ontwikkeld en deze worden voor intern gebruik voor jou op een testserver gezet.

Ook bespreken we in dat overleg wat de eerstvolgende belangrijke features zijn om te ontwikkelen. Wij zullen hierbij altijd aansturen op de complexere onderdelen eerst doen zodat we door het project heen steeds meer zekerheid krijgen. We rekenen op jou om aan te geven waar zakelijk gezien de grootste noodzaken en kansen liggen. 

We werken in deze etappes zo snel mogelijk toe naar een applicatie die in gebruik is genomen door je klanten, en daarvoor lopen we drie fases. 

Prototype

Na de eerste etappe is er al een (hele kleine) applicatie beschikbaar die getest kan worden door jou. Als organisatie gaan wij hier echter verder in en eisen we dat jij en een aantal van de beoogde gebruikers ook na elke oplevering tests draaien en het liefst zelf zo snel mogelijk de applicatie in gebruik nemen. 

Uit ervaring weten we dat features waar lang en goed over wordt nagedacht in de praktijk soms nog de plank misslaan, en het lange nadenken dus gespaard had mogen worden en dat gebruikers met echt goede ideeën gaan komen als de applicatie ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

De prototyping fase loopt vanaf de eerste oplevering tot wanneer de MVP begint en we kunnen in deze fase zeker in steken op snelle testversies van features uitrollen naar testgebruikers om te kijken wat zij ervan vinden. 

MRPA 

De eerste versie van de applicatie die vermarkt gaat worden noemen wij de MRPA (Minimale Realistische Product Aanbod). De naam legt, cryptisch, uit waar we op richten:

 • Minimaal: We proberen met zo min mogelijk features al live te kunnen gaan, zodoende ga je zo snel als maar naar een product dat zichzelf kan bedruipen.  

 • Realistisch: We zorgen dat de kwaliteitseisen aan de applicatie hoog genoeg zijn om de markt op te kunnen en we zorgen dat de feature-set groot en onderscheidend genoeg is om live te kunnen gaan. Een applicatie die niet stabiel draait verkoopt niet, net zo min als een applicatie die precies de helft kan van wat de concurrenten kunnen. 

Doorontwikkeling

Na de MRPA niet meteen klaar. Eigenlijk hebben alle applicaties dan nog wel een aantal features die er bij mogen en die het product sterker maken. Afhankelijk van hoe groot de applicatie is en hoe competitief de markt is, kunnen wij doorlopend aan de slag blijven met de applicatie of zullen we tussentijds vooral bezig gaan met het in de lucht houden van de applicatie en monitoren ervan. 

Auditing & Testing

Tijdens elke fase van de ontwikkeling houden we ons bezig met auditing en testing van de applicatie.

Met de auditing garanderen we dat de applicatie voldoet aan overkoepelende kwaliteitseisen. We auditen de veiligheid, de privacy en de toegankelijkheid van de applicatie. De testing zorgt dat de applicatie foutloos en performant werkt. Hiervoor gebruiken we manuele tests en automatische tests op verschillende niveaus. Zodoende mag je ervan uitgaan dat wij altijd aan het einde van een traject een goed functionerende applicatie achterlaten. 

Marketing

Naast applicatieontwikkeling hechten wij als organisatie heel veel waarde aan marketing en zullen wij er al parallel aan de ontwikkeling alles aan doen om te zorgen dat de marketing van het product al plaatsvindt. 

Onze 10 jaar ondernemen heeft ons geleerd dat je nooit te vroeg kan beginnen met de marketing van een IT product zodat je al een groep aan potentiële kopers hebt klaar staan als je live gaat. En als techneuten kunnen wij garanderen dat het veel makkelijker is om features te bouwen op basis van gebruikerswensen dan dat het is om gebruikers hun wensen te laten aanpassen op onze features. 

Wij dragen zorg en denken mee met de marketing van het product en passen deze dienstverlening aan aan jou als klant. Mocht marketing jou in het bloed zitten dan zullen we je niet voor de voeten lopen en willen we vooral afstemmen met je waar de kansen liggen, je vraagstukken meegeven voor de markt en je adviseren over welke berichten we wanneer uitbrengen, zodat we de potentiële klanten altijd beloften doen die we waar kunnen maken. 

Ben je een vakexpert die alles van de inhoud weet maar op dit vlak wat ondersteuning kan gebruiken? Dan kunnen onze eigen marketeers beginnen met online naam te maken voor je en alvast een netwerk opbouwen van mogelijke klanten zodat we binnen no time richting een return on investment kunnen gaan werken. 

Hosting en Monitoring

Wanneer de applicatie in volle wasdom is en we (voorlopig) geen nieuwe features meer nodig hebben dan houden we de applicatie voor je in de lucht en up to date. Zodoende blijft de applicatie veilig en zorgen we ervoor dat het altijd aan de laatste standaarden van het web voldoet. Ook monitoren we het gebruik van de applicatie en schalen we tijdig op wanneer dat nodig is. 

Naast het monitoren van de applicatie kunnen we ook de markt voor je monitoren, zodat als je concurrenten nieuwe features ontwikkelen, wij bij kunnen blijven met onze eigen onderscheidende features. 

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.