Toegankelijkheidsverklaring

Cell[0] streeft ernaar dat de website Cell[0] voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Cell[0].

Subdomeinen die behoren tot deze website:

Cell[0] verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website cell-0.com te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Cell[0] is gevorderd met de toegankelijkheid van cell-0.com en welke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De website cell-0.com is nog niet onderzocht op toegankelijkheid. De stappen voor onderzoek worden hieronder beschreven.

  • De website wordt gecontroleerd aan de hand van verschillende geautomatiseerde audit tools.

  • De benodigde aanpassingen worden doorgevoerd op basis van de resultaten.

  • Er wordt een audit door de medewerkers zelf gedaan volgens de WCAG-EM methodiek.

  • De benodigde aanpassingen worden doorgevoerd op basis van de resultaten.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@cell-0.com.

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.