Verklaring

Cell[0] streef ernaar dat de website Cell[0] voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1: .
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Cell[0].

Cell[0] verklaard dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website cell-0.com te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1: .

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Cell[0] is gevorderd met de toegankelijkheid van cell-0.com en welke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De website cell-0.com is nog niet onderzocht op toegankelijkheid. De stappen voor onderzoek worden hieronder beschreven.

  • De website word gecontroleerd aan de hand van verschillende geautomatiseerde audit tools.
  • De benodigde aanpassingen worden door gevoerd op basis van de resultaten.
  • Er word een audit door de medewerkers zelf gedaan volgens de WCAG-EM methodiek.
  • De benodigde aanpassingen worden door gevoerd op basis van de resultaten.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cell-0.com.

Samenvatting

Naam van dewebsite cell-0.com
Van organisatie Cell[0]
Verklaring Cell[0] streeft ernaar dat de website cell-0.com voldoet aan de toegankelijkheidseisen van WCAG 2.1: ?
Datum van de verklaring De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-07-2020

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.