MijnWijkplan voor gemeenten

Voor gemeenten ontwikkelen en onderhouden wij MijnWijkplan, samen met onze partner PLANTERRA. Op dit online platform bespreken bewoners en de gemeente samen de ontwikkeling van de openbare ruimte. Bewoners werken samen met de gemeente hun wensen en ideeën uit. Ook zijn de werkzaamheden die de gemeente buiten op straat uitvoert op MijnWijkplan te vinden en bespreekbaar.

Kaart functionaliteit

De locatie van de ideeën en wensen van inwoners worden via Leaflet en op maat gemaakte overzichtskaarten zichtbaar gemaakt.

GDPR & Privacy

MijnWijkplan speelt een belangrijke rol speelt in de communicatie tussen gemeente naar burgers. Binnen het platform zijn daarom extra maatregelen getroffen om de privacy te waarborgen.

Toegankelijkheid

Sinds een redesign traject in 2018 voldoet het platform aan de richtlijnen van de WCAG. Op ons blog vind je hier meer informatie over.

De opdracht

Onze partner PLANTERRA voerde in 2015 een pilot uit voor de gemeente Nijmegen. Zij zetten een platform op dat ambtenaren in staat stelde het proces van burgerparticipatie te doorlopen in enkele wijken in Nijmegen.

Na deze succesvolle pilot, zijn wij door PLANTERRA gevraagd om samen deze pilot door te ontwikkelen naar een volwaardig online platform voor de hele gemeente.

Het proces

Wij hebben tijdens de ontwikkeling nauw samengewerkt met PLANTERRA. Samen hebben wij de wensen gemeente Nijmegen vertaald naar 5 sprints die tot de eerste versie van het huidige online platform hebben geleid. Tijdens deze sprints is er elke week contact geweest tussen ons en PLANTERRA over de reacties van gebruikers. Waar mogelijk en nuttig hebben we ze gelijk in het platform verwerkt.

In het huidige onderhoudstraject zetten wij deze samenwerking door. Wekelijks bespreken we het verwerken van gebruikerswensen en het opzetten van nieuwe ontwikkeltrajecten.

Het resultaat

Het platform draait op een Laravel installatie waarbinnen de core functionaliteit wordt ingeladen door middel van composer. Dit stelt ons in staat om alle gemeenten dezelfde functionaliteit aan te bieden, maar ook specifieke aanpassingen te doen op basis van de wensen van één gemeente.

Wij gebruiken een combinatie van LeafletJS en VueJS voor het weergeven van de front-end en de interactie met de kaarten.

Het platform laat gebruikers ideeën en wensen in hun eigen wijk indienen, waarna andere wijkbewoners hier op kunnen stemmen en reageren. Als er voldoende draagvlak voor een wens is, kan een project door de gemeente worden omgezet naar een project in uitwerking. De gemeente kan aanvullende criteria en feedback aan het project koppelen en er eventueel een deel van het wijkbudget voor vrijmaken. Als er aan alle criteria is voldaan, wordt het project uitgevoerd.

Projecten die vanuit de gemeente worden ontwikkeld (zoals grootschalig onderhoud aan het riool) doorlopen de stappen meestal vanaf de fase uitwerking. Dit geeft bewoners inzicht in wat er staat te gebeuren in hun wijk. Zij hebben de mogelijkheid om vragen of suggesties over de projecten van de gemeente achter te laten.

Op dit moment is het platform in gebruik in de gemeentes Nijmegen, Zwolle, Oss & Wijchen. Binnen die gemeentes zijn er nu meer dan 10000 gebruikers actief die meer dan 1000 wensen en projecten bespreken of in uitvoering hebben gebracht.

Wij voeren gesprekken met andere gemeenten om het MijnWijkplan-platform ook daar in gebruik te nemen.

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.