Vervoersapplicatie voor Lunetzorg

Voor Lunet Zorg hebben we een vervoersapplicatie ontwikkeld. Zorgmedewerkers plaatsen hierin ad-hoc oproepen voor het vervoer van een cliënt naar een andere locatie op het zorgpark. De zorgmedewerker is hierdoor minder tijd kwijt aan vervoer. De cliënt wordt zelfstandiger, omdat hij/zij elk moment zelf kunnen bepalen waar ze naartoe willen.

Iteratief proces met prototyping

SCRUM-matig werken

Real-time data

TROP | De opdracht

Lunet Zorg heeft een onderzoek laten uitvoeren door bedrijfskundestudenten van de TU/e. Hieruit kwam naar voren dat er veel tijd van medewerkers verloren ging in het regelen van het vervoer van cliënten over het zorgpark.

Lunet Zorg vroeg ons om een applicatie te ontwikkelen die het voor medewerkers makkelijker maakt om het vervoer te regelen. Patrick Leijte, designer bij Lunet Zorg, werkte doorlopend met ons samen om deze applicatie te ontwikkelen.

TROP | Het proces

In de realisatie van de eerste versie van de app kwam in twee fases tot stand.

In de eerste fase richtten we ons op het proof-of-concept. In deze periode hebben we op verschillende manieren geëxperimenteerd, hoe de applicatie moest gaan werken.

De eerste experimenten vonden plaats voordat er een applicatie was gebouwd. Hierdoor wisten we van tevoren al veel over wat we konden verwachten. Een voorbeeld hiervan is, dat we het aanvragen en vervoer op het zorgpark met de bussen hebben nagespeeld met chatberichten voor aanvragen en knuffels als cliënten, om het effect van ad-hoc aanvragen te testen op de rijtijd van bussen.

Op basis van onze eerste aannames bouwden we de eerste versie van de applicatie. Die lieten we daarna 2 weken draaien op het zorgpark. Aan het einde van elke dag voerden we kleine revisies door op de applicatie. Zo zagen we de volgende dag al wat het effect was van ons werk. Zo behaalden we veel winst uit het vervangen van een aflopende timer in de applicatie, door een bericht waar alleen in stond dat de bus onderweg was naar de cliënt.

Na het succes van deze eerste pilot en de warme ontvangst door zorgmedewerkers, mochten we de pilot uitwerken tot een blijvende versie van de applicatie.

Bij realisatie van de uiteindelijke versie hebben we meer features uitgewerkt, voegden we een administrator panel toe. Hiervoor overlegden we veel met de IT- afdeling van Lunet Zorg, om te zorgen dat de applicatie zo veilig en stabiel mogelijk werd.

Tijdens deze fase werd er SCRUM-matig gewerkt waarbij we volgens de stappen van de SCRUM elke maand een aantal doelen kozen om te realiseren. Die leverden we op aan het einde van de maand. Op dat moment evalueerden we samen de afgelopen sprint en bespraken we wat er in de volgende sprint mogelijk was.

Het resultaat

Aan het einde van ons traject hebben we een administrator panel, een Restful Meteor API en een iOS app geleverd aan Lunet Zorg.

Met het panel zijn beheermedewerkers van Lunet Zorg in staat om online de woonlocaties en bestemmingen op het park op een kaart uit te tekenen, te beheren welke cliënten er zijn en waar ze wonen en kunnen ze aangeven welke bussen er rondrijden voor het transport en hoeveel cliënten hierin kunnen.

Met de iOS app zijn zorgmedewerkers van Lunet Zorg in staat om aan te geven welke cliënt er op dat moment opgehaald mag worden en waar zij naar toe mogen. Op deze manier hoeven ze alleen nog maar een oproep te plaatsen, zodra het zeker is dat de cliënt ook vervoerd mag worden.

Deze geplaatste oproepen worden in de app zichtbaar voor buschauffeurs die rondrijden op het park. Zij zien waar zij welke cliënten op kunnen halen en waar zij naartoe willen. Zij konden op basis van deze informatie zelf beslissen welke cliënten ze op dat moment oppikken. Dit geeft ze de ruimte om zelf te besluiten welke routes ze rijden.

Wanneer zij aangeven dat ze een cliënt komen ophalen, krijgen de zorgmedewerkers hier een bevestiging van. Zij kunnen de cliënt alvast plaats laten nemen bij de deur om opgehaald te worden. Wanneer de buschauffeurs daarna iemand ophalen en terugbrengen, dan geven ze ook hiervan een bevestiging door aan de zorgmedewerkers.

De Restful Meteor API houdt de data voor al deze handelingen bij. De technologie van Meteor stelt ons in staat om real-time deze data door te geven, waardoor er nooit vertraging op de lijn is en meerdere buschauffeurs niet per ongelijk dezelfde cliënt kunnen selecteren om op te halen.

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.