Het internet is van iedereen!

Diede Gulpers Diede Gulpers 14 juli 2020
WCAG

Het internet is van iedereen. Daarom moet ook elke website beschikbaar zijn voor iedereen, of je nu blind, doof, laaggeletterd of motorisch beperkt bent of wordt. En ook wanneer je liever geen javascript draait, op oudere systemen en browsers wil of moet werken, of alles liever met het toetsenbord doet of je deze blog liever als een podcast zou luisteren.

Ook de Europese Unie en de Nederlandse overheid vinden toegankelijkheid belangrijk en gaan opbouwend steeds meer toegankelijkheid eisen van websites. Daarom zal er op 23 september 2020 een deel van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid in werking treden. Dan moeten alle websites in het beheer van overheidsinstanties voldoen aan de Europese standaard EN 301 549. toelichting op de-standaard Want op 23 september moet er door elke instantie: Een overzicht zijn gemaakt van alle websites waarvoor de instantie verantwoordelijk is. Minimaal een plan zijn opgesteld om een volledig toegankelijkheidsonderzoek te gaan uitvoeren. Liefst is dit al gedaan voor 23 september. Een toegankelijkheidsverklaring op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/ zijn geplaatst.

Want op 23 september moet er door elke instantie:

 • Een overzicht zijn gemaakt van alle websites waarvoor de instantie verantwoordelijk is.
 • Minimaal een plan zijn opgesteld om een volledig toegankelijkheidsonderzoek te gaan uitvoeren. Liefst is dit al gedaan voor 23 september. toelichting op het-plan-keuze Je mag er namelijk voor kiezen om de bestaande website of app op te heffen. Deze kan je dan weer vervangen met een nieuwe website of applicatie.
  Je mag er namelijk voor kiezen om de bestaande website of app op te heffen. Deze kan je dan weer vervangen met een nieuwe website of applicatie.
  toelichting op het-plan-uitzondering Er zijn ook nog uitzonderingen mogelijk. Sommige media, zoals kaarten die wij veel gebruiken, hoeven niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen door de aard van het medium. Wel is het belangrijk om het zo ver als mogelijk toegankelijk te maken en toegankelijke alternatieven te bieden voor de getoonde informatie.
  Er zijn ook nog uitzonderingen mogelijk. Sommige media, zoals kaarten die wij veel gebruiken, hoeven niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen door de aard van het medium. Wel is het belangrijk om het zo ver als mogelijk toegankelijk te maken en toegankelijke alternatieven te bieden voor de getoonde informatie.
 • Een toegankelijkheidsverklaring op www.toegankelijkheidsverklaring.nl/ zijn geplaatst. toelichting op de-verklaring er een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld volgens een model van BZK. Deze verklaring is het makkelijkste te beheren via www.toegankelijkheidsverklaring.nl. Door de woordkeuze in de uitleg hierover, lijkt het niet verplicht te zijn om via deze website te werken.
  er een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld volgens een model van BZK. Deze verklaring is het makkelijkste te beheren via www.toegankelijkheidsverklaring.nl. Door de woordkeuze in de uitleg hierover, lijkt het niet verplicht te zijn om via deze website te werken.

Ik baseer me hierbij op deze twee nieuwsberichten.

Kort samengevat, overheidsinstanties moeten op 23 september minimaal een plan hebben. Idealiter voldoen hun applicaties en websites al op dat moment aan de toegankelijkheidseisen. toelichting op W3C

Voor websites wordt vereist dat ze vaststaand niveau (AA) halen binnen een specifieke toetsingsmethode ( WCAG-EM) opgesteld door een internationaal samenwerkingsverband die zich inzet voor een open en toekomstproof web ( W3C).

Voor websites wordt vereist dat ze vaststaand niveau (AA) halen binnen een specifieke toetsingsmethode ( WCAG-EM) opgesteld door een internationaal samenwerkingsverband die zich inzet voor een open en toekomstproof web ( W3C).

Wat betekent dit voor ambtenaren en ontwikkelaars ?

Dit vraagt heel wat van ambtenaren. Ze zullen een lijst zullen maken van alle websites die hun organisatie beheert. Over elke website zullen ze moeten besluiten om haar te auditten, haar te verwijderen of dat ze is uitgezonderd van aanpassingen. Alle websites die ze gaan auditten zullen ze iedere 1 à 2 jaar opnieuw blijven auditten.

Ze zullen bij de aanbestedingen voor techniek de eisen voor toegankelijkheid moeten stellen. En wat ons betreft doen ze dit het liefst zonder gebruik van een specifieke technologie te eisen die leveranciers uitsluit. Ambtenaren zullen trainingen moeten volgen om altijd content te maken die toegankelijk blijft voor iedereen.

Voor ons als ontwikkelaars heeft dit ook veel voeten in de aarde. Wij onderhouden voor verschillende gemeenten HIOR en MijnWijkplan en deze platformen moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Maar ook als organisatie hebben wij de verplichting om op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, onze digitale diensten zo toegankelijk mogelijk te maken. toelichting op handicap Wij hoeven in principe onze website pas aan te passen wanneer iemand met een beperking daarnaar vraagt.We zouden dan ook nog kunnen stellen dat we onevenredig veel last ondervinden van deze vraag. In dat geval kunnen we een passende oplossing bieden zoals het telefonisch doornemen van ons aanbod. Wij staan echter vierkant achter het idee dat het web voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus dat telefoontje gaat niet nodig zijn.

Wij hoeven in principe onze website pas aan te passen wanneer iemand met een beperking daarnaar vraagt.We zouden dan ook nog kunnen stellen dat we onevenredig veel last ondervinden van deze vraag. toelichting op onevenredige-last

Ik heb nog geen definitie van onevenredige last voor bedrijven kunnen vinden. Als we de definitie voor overheden dan zou het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis geen valide redenen. Zelf neem ik aan dat het gaat om situaties waarin het voor een kleine ondernemer gaat over erg hoge kosten en er geen alternatieven mogelijk zijn.

Ik heb nog geen definitie van onevenredige last voor bedrijven kunnen vinden. Als we de definitie voor overheden dan zou het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis geen valide redenen. Zelf neem ik aan dat het gaat om situaties waarin het voor een kleine ondernemer gaat over erg hoge kosten en er geen alternatieven mogelijk zijn.

In dat geval kunnen we een passende oplossing bieden zoals het telefonisch doornemen van ons aanbod. Wij staan echter vierkant achter het idee dat het web voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus dat telefoontje gaat niet nodig zijn.

Wat gaan wij doen ?

Voor ons dus ook meer dan genoeg redenen om aan de slag te gaan met toegankelijkheid. Dat doen wij vanuit onze expertise. Niet omdat wij toegankelijkheid experts willen worden maar juist om sterker te worden in wat wij al goed doen; Maatwerk oplossingen leveren. En daarbij hoort dat wij doorlopend bezig zijn met verschillende (automatische) tools te benutten om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren van alle producten die wij maken.

Om te laten zien hoe wij een onderwerp als toegankelijkheid tackelen zal onze website de aankomende tijd onze showcase worden.

Waar wij naar toe gaan werken is dat wij gemeenten kunnen laten zien dat zij op eenvoudige manieren ‘in control’ kunnen zijn van toegankelijkheid van platformen die ze bij ons afnemen. Dat doen we door het voor hen gemakkelijk te maken om de toegankelijkheidsstatus van onze applicaties vast te stellen en door preventieve controles de kans klein te maken dat er nog veel moet gebeuren na aanleiding van een externe audit.

Digitoegankelijk geeft aan dat automatisering van processen voor toegankelijkheid “maar” op 20% van de werkzaamheden effect heeft. Wij gaan nu uitzoeken hoe we via automatisering de andere 80% zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.


Contact met Cell[0]