Diede Gulpers Developer

Portretfoto

Diede heeft een passie voor (business) development en ademt digitale toegankelijkheid, waar hij zich zowel binnen als buiten Cell[0] hard voor maakt. Hij schrijft over toegankelijkheid, organiseert workshops en begeleid opdrachtgevers in het toegankelijk(er) maken van hun digitale diensten.

Over Diede

Diede Gulpers woont in Arnhem en is een ervaren developer en Cell[0]’er vanaf het eerste uur. Met meer dan 10 jaar programmeerervaring in PHP, Vue.js en Laravel is hij zowel een ademende kennisbank als waardevolle sparringpartner voor collega’s en opdrachtgevers.

Diede is groot voorstander en bewonderaar van platte organisaties. Voor de oprichting van Cell[0] liet hij zich inspireren door bedrijven met zo’n platte organisatiestructuur: denk aan Valve, Semco en het lokale BSO hier in Eindhoven.

Medezeggenschap, een niet afneembaar recht op eigenschap en een gelijke claim op de winsten: zaken die Diede nauw aan het hart liggen en bepalend waren voor de vorming van Cell[0].

Diede’s expertise en passie binnen Cell[0] is digitale toegankelijkheid: dat betekent dat digitale informatie even toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking als voor mensen zonder functiebeperking.

Wanneer hij niet voor Cell[0] aan het werk is heeft hij altijd oor naar een goed gesprek of een interessante (politieke) podcast.

Achtergrond en ervaring

Voordat Cell[0] in 2013 werd opgericht werkte Diede al samen met een andere Cell[0]’er van het eerste uur: Matijs Eijkemans.

Samen runden ze een bedrijf met de naam ‘Sobitat’. Daarin werd software voor medewerker tevredenheidsonderzoeken ontwikkeld. Dat softwarepakket werd door verschillende Nederlandse gemeenten en zorginstanties (waaronder de Vitalis WoonZorg Groep) gebruikt.

Opleiding

  • Industrial Design, Technische Universiteit Eindhoven

Expertise

Tools

Projecten

Coaching software voor Quenza

Maakt het contact tussen coaches en cliënten een stuk eenvoudiger en effectiever.

Lees verder

Recente artikelen

Artikel 429quater, een niet-tikkende tijdbom in het strafrecht?

We gaan het hebben over een tijdbom, die misschien ooit eens kan gaan tikken. Er is namelijk een artikel in het wetboek van strafrecht dat, samen met de Wgbh/cz, bedoeld is om r...

Lees verder

Hoe wordt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte geïmplementeerd?

In dit artikel staan we stil bij de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, afgekort Wgbh/cz. De wet vereist dat we toewerken naar algemene toegankel...

Lees verder

Wat is productontwikkeling? Het proces in 4 fases uitgelegd

Wij willen je in staat stellen om succesvol te ondernemen in de IT sector. Lees dit en je kent de bewezen methodes en je herkent de kwats.

Lees verder