SaaS applicaties Software as a Service

SaaS, Software as a Service, is een steeds populairdere oplossing voor webapplicaties. In plaats van klanten te voorzien van een installeerbaar stuk software voor een eenmalige prijs lever je mensen software als een dienst, vaak in de cloud. Bijkomend voordeel hiervan is dat updates niet meer zichtbaar plaatsvinden voor de klanten en zij ongestoord gebruik kunnen blijven maken van de applicatie die ze bij je afnemen.

Als eigenaar van een SaaS applicatie heb je veel voordelen aan een SaaS applicatie bezitten. Je hebt terugkerende betalingen vanuit je gebruikers en dit geeft bij elke investering in je product al een voorspelbaar inzicht in je ROI. Je hoeft je bij verkoop van je software geen zorgen meer te maken of de software wel op het systeem van de klant gaat werken en je kan updates van de software gemakkelijk uitrollen zonder dat een gebruiker updates hoeft te missen.

Wij hebben zelf al een aantal SaaS oplossingen ontwikkeld en gelanceerd. Wij kunnen je dan ook alles vertellen over hoe je een SaaS applicatie op bouwt en uitrolt en gaan ook graag met jou aan de slag om je SaaS applicatie te realiseren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Laten we snel kennismaken!

Voordelen SaaS applicaties

Als Cell[0] hebben wij al jarenlang ervaring opgedaan met SaaS ontwikkeling. Zowel MijnWijkPlan, HIOR en Granting zijn SaaS oplossingen die wij zelf in actieve ontwikkeling hebben en al jaren succesvol uitbaten.

Onze SaaS applicaties

MijnWijkPlan

MijnWijkPlan is een applicatie die burgers in staat stelt om mee te participeren in de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte bij hun in de buurt. Voor gemeenten biedt MijnWijkPlan de middelen om met diepgaande interactie begeleiding en randvoorwaarden te stellen aan burgers zodat zij op een doorslaggevende manier participeren.

Wij bieden gemeenten van MijnWijkPlan een actieve SaaS model. Dit betekent dat wij voor hen hosting, data opslag, beveiliging en onderhoud uit handen nemen in ruil voor een abonnement zoals gebruikelijk is bij een SaaS oplossing. Wij maken hier een actief model van doordat elke gemeente ook advies mag uitbrengen over wat verdere ontwikkelingen in de applicatie mogen zijn, en wij een belofte doen jaarlijks nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan de applicatie. Op deze functionaliteiten hebben gemeenten dan ook inzicht en inspraak.

HIOR

Ook HIOR werkt volgens hetzelfde actieve SaaS model. HIOR is een Handboek voor de Inrichting van de Openbare Ruimte. Dit handboek is natuurlijk digitaal beschikbaar en dynamisch te doorzoeken voor ambtenaren en project aannemers. In HIOR bieden wij ambtenaren de mogelijkheid richtlijnen op te stellen voor de inrichting van de openbare ruimte en kan er door projectleiders en aannemers projecten worden opgezet in de applicatie. Ambtenaren en projectleiders kunnen gefaseerd het project doorlopen waarbij ze per fase alle geldend richtlijnen kunnen doornemen en toetsen. Dit zorgt voor een gecontroleerd en soepel ontwikkelingsproces.

Granting

Granting is de applicatie voor stichtingen om aanvragen te ontvangen en af te handelen. Het is met de applicatie goed mogelijk om aanvragers zelf de aanvraag te laten indienen op de website van de stichting. Dit leidt tot overzichtelijke dossiers waarover makkelijk te overleggen valt binnen het bestuur in de applicatie zelf. Doordat de applicatie veilig opslag en tijdige verwijdering van gegevens biedt neemt het zorgen van de stichting uit handen.

Ook deze applicatie bieden wij als actieve SaaS aan. Anders dan bij HIOR en MijnWijkPlan, SaaS applicaties die wij samen met PLANTERRA, adviseurs in de openbare ruimte, hebben ontwikkeld hebben wij deze software ontwikkeld samen met Hans Vriend, bestuurslid in twee stichtingen. Deze samenwerkingen zoeken wij bewust op zodat we niet alleen kwalitatieve software schrijven maar ook software die goed past in de context omdat onze partners de context door en door kennen.

SaaS diensten laten maken

Jij op dit moment op zoek naar een ontwikkelaar die voor jou een SaaS dienst kan ontwikkelen. Als SaaS specialisten kunnen wij je het volgende bieden:

  • De passende infrastructuur om mee te groeien met je gebruikers.

  • Heldere feiten over over het verdienmodel.

  • Software architectuur en gebruikersbeheer die zich leent voor regelmatige updates.

  • Do’s en don’ts voor SaaS opgedaan uit de eigen praktijk.

  • Begeleiding in het opzetten van een actieve SaaS, indien gewenst.

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.