Laravel web development agency

Diede Gulpers Diede Gulpers 15 oktober 2020
Laravel

Wij zijn een Laravel web development agency omdat wij met Laravel de meeste tijd kunnen steken in de relevante onderdelen van jouw applicatie. Laravel is het populairste open source PHP framework. Omdat het open source is heeft het de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. De populaire taal PHP en Laravel zelf zorgen voor veel gebruikers, wat leidt tot een sterke codebase, veel plugins en dat wij nooit collega’s te kort komen. Doordat wij al 6 jaar grote en diverse applicaties bouwen in Laravel, kunnen wij standaard functies in een handomdraai realiseren. Omdat Laravel ons zo goed ontzorgt hebben wij tijd over voor wat echt belangrijk is: nieuwe en onderscheidende functies in je applicaties.

Wat is Open Source ?

Open source, in het Nederlands “open bron”, betekent dat je een programma of delen van een programma gratis mag hergebruiken voor je eigen doeleinden. De broncode van deze programma’s zijn te vinden op het internet en kunnen overgenomen en aangepast worden naar wens.

Waarom zou je met Open Source werken ?

De reden om open source te gebruiken is dat het leidt tot de beste en veiligste software omdat ze het best overdraagbaar en daarmee het meest herbruikbaar is.

Herbruikbaarheid is altijd interessant geweest in de IT. Als je op een elegante manier een keer een probleem op hebt gelost wil je graag precies die oplossing weer gebruiken waar ze van toepassing is. In plaats van een unieke maar minder elegante of efficiënte manier het probleem oplossen. En je lost vaak dezelfde problemen zoals het tonen van een pagina, als je een url intypt of het mogelijk maken om in te loggen.

Toen wij in 2013 starten met ons bedrijf was het al gebruikelijk dat elk web development agency zijn eigen beste oplossingen bij hield, ieder had zo zijn eigen raamwerk om op te bouwen voor projecten: een eigen framework.
Echter schoten deze frameworks vaak te kort in overdraagbaarheid. Externe flexers of opvolgers konden maar beperkt verder te werken. Dit kwam omdat de code te toegespitst was op een situatie of structuur van de code uitsluitend logisch was voor de maker.

Open source zorgt voor de best overdraagbare code omdat de massa aan gebruikers vrij zijn om te kiezen of ze de oplossingen willen hergebruiken. Zij zullen hierbij kiezen voor code die: makkelijk te begrijpen is, die snel en foutloos te implementeren is en waarin het makkelijk is om de software in te passen is aan je eigen context.

Door te kiezen voor een populaire open source framework, kies je hiermee automatisch voor een set aan oplossingen die de massa aan programmeurs het makkelijkst te hergebruiken vind en voldoet aan hun kwaliteitseisen. En in die zin is het de beste oplossing. Omdat er een massa aan gebruikers is wordt de kwaliteit van de software doorlopend getest in daadwerkelijk gebruik. Daardoor komen fouten of security problemen weinig voor en worden ze snel opgelost wanneer ze er zijn.

Laravel web development

Wat is Laravel ?

Laravel is een framework geschreven in de taal PHP. Het pakket bestaat sinds 2011 en onderscheid zich doordat het toegankelijk is voor starters, het heel veel functionaliteiten biedt en het qua schrijfstijl richt op elegantie. Hierdoor is het lezen en schrijven in het pakket plezierig.

Waarom zou je voor Laravel kiezen ?

Laravel is succesvol geweest met haar focus op gebruiksgemak en het ontzorgen in vrijwel alle standaard functies. Hierdoor heeft ze veel gebruikers voor zich gewonnen wat weer heeft geleid tot veel externe pakketten, plugins, die goed aansluiten op Laravel en die zelf ook weer veel geïmplementeerd worden.

Wij zijn een laravel web development agency geworden omdat het ons veel ontwikkelsnelheid geeft en daarmee ons tijd extra geeft. Wij richten ons namelijk op de ontwikkeling van grote maatwerk applicaties en daarbij is het noodzakelijk om veel tijd te hebben voor de vernieuwende en onderscheidende onderdelen. Doordat wij ons uitsluitend op Laravel web development toespitsen kan je bij ons rekenen op een sterke expertise.

Wat kan je in Laravel bouwen ?

Laravel een flexibel pakket wat veel verschillende uitbreidingen kent waardoor je er ook veel verschillende type applicaties mee kan bouwen. Haar meerwaarde heeft ze vooral in het maken van applicaties die over tijd vaak aangepast wordt of waarin je vernieuwende onderdelen wil inbouwen. Je kan er corporate websites, blogs, sociale platformen, ERPs, CRM’s of webshops mee bouwen en hebt vooral een voordeel aan Laravel als je hierin oplossingen wil die je niet gevonden krijgt in standaard pakketten.

Wat kunnen wij je bieden in Laravel ?

Wij bieden je de kracht van Laravel web development, omdat wij als agency al jaren ervaring hebben met Laravel. Wij zorgen dat al onze programmeurs up to date blijven van de mogelijkheden van Laravel en volgen de ontwikkelingen op de voet. Hierdoor kunnen wij snel de nieuwste technieken telkens implementeren.

Als organisatie nemen wij de nodige stappen om onze kwaliteit te borgen:

  • Toevoegingen aan de code worden altijd onderling door collega’s gecontroleerd op kwaliteit.
  • Op Laravel en al haar plugins voeren wij dagelijks een controle uit op security risico’s.
  • Het goed functioneren van elke functionaliteit in onze applicaties wordt automatisch gedaan. Dit garandeert dat met elke nieuwe aanpassing alle bestaande functies blijven werken.
  • We laten de code automatisch controleren op schrijfstijl zodat ze begrijpelijk en netjes blijft.

In de afgelopen jaren zijn we goed geworden in samenwerken met andere Laravel web developers in de regio. Hierdoor kunnen externe collega’s snel aanhaken bij onze projecten en schrijven wij ook code die ook voor derden zeer toegankelijk is.


Contact met Cell[0]