WCAG audit: wie voert er audits voor toegankelijkheid uit ?

Om te zorgen dat je website volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen wordt het door Logius aangeraden om een audit te laten doen op basis van de WCAG-EM methodiek. Logius is de organisatie binnen de overheid die zorg draagt voor de een goede digitale overheid.

Aangemaakt op . Laatst bijgewerkt op .

Tijdens het schrijven van mijn andere artikelen kon ik geen handig overzicht vinden van wie er in Nederland een WCAG-EM evaluatie voor je kan uitvoeren. Dit overzicht wil ik bieden in dit artikel. Hierbij heb ik ook gekeken naar de optie om een quickscan te laten doen, een handige en snelle manier om de meest prominente problemen al vroegtijdig op te sporen en verbeteren. Hieronder vind je de lijst van aanbieders die aangeven een WCAG-EM te kunnen uitvoeren.

Nederlandstalige WCAG-EM auditors

Aanbieder

Bied een Quickscan

Bied een WCAG-EM Audit

Firmground Ja Ja
Stichting Accessibilty Ja Ja
ElevenWays (BE) Ja Ja
Janita Top Ja Ja
Cardan Ja Ja
Het Keurmerk instituut Ja Ja
Jules Ernst Ja Ja
DigitaalEHBO Ja Ja
LevelLevel Ja Ja
AnySurfer (BE) Nee Ja
WCAG.nl Ja Ja
Julia Zjochova ? Ja
Frozen Rockets Ja Ja
Swink Ja Ja
Appt Ja Ja

Waarom een WCAG audit laten uitvoeren?

Websites en apps van overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen zoals omschreven door de Web Content Accessibility Guidelines, de WCAG. Zoals staat te lezen op de digitoegankelijk website, moet ter onderbouwing van de toegankelijkheid “verantwoording worden afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring”.

Deze verklaring vereist niet dat de website of app voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Wel vereist deze verklaring dat je óf uitlegt dat er sprake is van onevenredige last, om te voldoen, óf uitlegt welke stappen je gaat nemen om te gaan voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Je wordt ook niet verplicht om een externe inspectie te laten doen van je websites. Wel ben je verplicht om aan te geven “of er een (objectief en volgens de daartoe geëigende methode opgesteld) rapport beschikbaar is met een analyse van de toegankelijkheid“ waarbij het voorbeeld van de WCAG-EM wordt genoemd.

Verder wordt de inhoud van je verklaring door Logius gecontroleerd. Zij controleren daarbij of er een rapportage beschikbaar is, of die alle 50 eisen van de EU norm bevat en of de manier van onderzoek openbaar is en goed wordt gedocumenteerd.

Om ervoor te zorgen dat je website volledig voldoet aan de toegankelijkheidseisen is het aan te raden om de website te laten controleren door een externe (en menselijke) professional. Deze kan voor je keuren of je voldoet aan alle 50 succescriteria en kan je ook adviseren over geschikte oplossingsrichtingen voor eventuele problemen. Dit heeft een grote meerwaarde, gemelde problemen kan je namelijk op verschillende manieren oplossen, maar niet alle oplossingen zijn even goed.

Hoe ik plan deze lijst uit te breiden

Na contact met een aantal van de aanbieders zie ik een wens terugkomen om meer te kunnen zeggen over wat elke organisatie kan bieden. Natuurlijk is het niet meer dan logisch dat je je organisatie liever uitdrukt als meer dan in de checkboxjes “Quickscan” en “WCAG-EM” audit. Ik plan om hier binnenkort gehoor aan te kunnen geven.

Verder baseer ik deze lijst nu op het feit dat een aanbieder zegt een WCAG-EM te kunnen aanbieden. Ik wil elke aanbieder vragen om een link naar een rapportage die zij hebben gemaakt. Deze heeft elke aanbieder, met uitzondering van starters, al publiek beschikbaar voor de toegangsgelijkheidsverklaringen waarvoor ze deze aanleveren.

Logisch gevolg hiervan is dat ik ook een lijst van starters wil bijhouden op deze pagina. Dat zijn beginnende WCAG testers die nog geen rapportage hebben gemaakt. Wij als organisatie vinden het belangrijk om starters natuurlijk ook een kans en plek te bieden hier.

Verder wil ik ook een lijst samenstellen van ervaringsdeskundigen, omdat ik ook daarvan nog geen overzicht heb kunnen vinden.

Ook in deze lijst komen?

Natuurlijk ben ik ook zeer bereid om partijen die ik nog niet heb kunnen vinden op te nemen in dit overzicht. Daarvoor kan je in dit formulier je contactgegevens achterlaten.

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.